شاهراه طلایی حقوق

شرکت هلدینگ بیزنس گلدن وی با در اختیار داشتن شرکتهای زیر مجموعه در کشورهای امارات متحده, مالزی, ترکیه, انگلستان, کویت و چین، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه تجارت
الکترونیک و از فعال ترین ارائه دهندگان خدمات حقوقی در سطح کشور می باشد
که فعالیت رسمی خود را با در برگرفتن 43 شرکت تخصصی از سال 1385
آغاز نموده است.
شاهراه حقوق شرکت هلدینگ بیزنس گلدن وی با در اختیار داشتن کارشناسان خبره
علم حقوق خدمات گسترده ای را در کلیه زمینه های وکالت و داوری در کلیه مسائل
تجاری، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی در رشته های حقوق عمومی، خصوصی،
بین الملل و حقوق بشر به کاربران خود ارائه می دهد.
خدمات حقوقی
دسترسی به شاهراه های دیگر
اخبار روز قضائی
مقالات مرتبط با علم حقوق
مباحث حقوقی
تبلیغات
مستر کارت